188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โครงการที่กำลังก่อสร้าง

3D House ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน

ความคืบหน้างาน บ้านคุณกฤตพร พนมเริงศักดิ์

บ้านพักอาศัย

ความคืบหน้างาน ครั้งที่ 2

เริ่มดำเนินการทาสีตัวอาคาร และเตรียมพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการปูกระเบื้อง

.

ความคืบหน้างาน ครั้งที่ 1

ถึงขั้นตอน ดำเนินการเช็คความเรียบร้อย งานเข้าแบบเสา ก่อนเริ่มดำเนินการเทคอนกรีตเสา ชั้น 1


เราสร้างฝันเพื่อคน อยากมี บ้าน
Image Description

Address

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

Phone number

TEL : 099 974 4417 , 099 974 4471
logo

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการก่อสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารทุกประเภท

โดยทีมงานสถาปนิก และควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ

Our Contacts

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
Phone: 099 974 4417
Phone: 099 974 4471
Email: 3dhouse@gmail.com